Auto apkopes

Galvenais faktors, lai ekspluatētu transportlīdzekļus mūsdienās ir to regulāra apkope. Daudziem autovadītājiem ir tendence apstāties, kad runa ir par ikdienas automāšinas uzturēšanu.

Auto aprūpes padome 2015. gada petījumā ir secinājusi, ka no pētījumā iesaistīto automašīnu skaita:

25% bija ar zemu motoreļļas līmeni vai netīru motoreļļu.
13% bija ar zemu vai piesārņotu bremžu šķidrumu.
18% bija netīri gaisa filtri.
17% bija nepietiekama dzesēšanas aizsardzība vai zems dzesēšanas šķidruma līmenis.
16% vajadzēja jaunas vējstikla tīrītāju slotiņas un 27% bija zems vai piesārņots logu tīrīšanas šķidrums.
18% vajadzīgas jaunas drošības jostas.
Kopumā 89% transportlīdzekļu vajadzēja vismaz vienu apkopi vai remontu.

Regulārs apkopju grafiks palīdzēs jūsu automašīnai palikt ilgstoši labā stāvoklī. Jūsu ērtībām auto aprūpes padome ir izstrādājusi servisa intervāla grafiku, lai palīdzētu jums izsekot regulārai apkopei. Lielākā daļa šeit aprakstīto pārbaužu un pakalpojumu var tikt veiktas par mazu samaksu vai pat bez maksas. Labākais ir tas, ka šīs pārbaudes ir ātri un viegli paveicamas. Uzziniet vairāk par savas automašīnas sistēmu pie mums.

Regulāri pārbaudiet:

Vai instrumentu panelī iedegas visi indikatori
Gaismas
Riepu spiedienu un stāvokli
Logu mazgāšanas šķidrumu
Dzinēja eļļas līmeni

Ik pēc katriem trīs mēnešiem vai pēc 5000 km

Automātiskās pārnesumkārbas eļļu
Akumulatoru un vadus
Jostas
Instrumentu paneļa indikatorus
Dzinējas gaisa filtru
Dzinēja eļļu
Izplūes sistēmas trubas
Gaisa, degvielas, eļļošanas trubas
Gaismas
Stūres pastiprinātāja eļļu
Riepu spiedienu un stāvokli
Logu mazgāšanas šķidrumu

Ik pēc katriem sešiem mēnešiem vai pēc 10000 km

Automātiskās pārnesumkārbas eļļu
Akumulatoru un vadus
Jostas
Šasijas smērvielas
Instrumentu paneļa indikatorus
Dzinējas gaisa filtru
Dzinēja eļļu
Izplūes sistēmas trubas
Gaisa, degvielas, eļļošanas trubas
Gaismas
Stūres pastiprinātāja eļļu
Riepu spiedienu un stāvokli
Logu mazgāšanas šķidrumu
Logu tīrītāju slotiņas

Ik pēc katriem deviņiem mēnešiem vai pēc 15000 km

Automātiskās pārnesumkārbas eļļu
Akumulatoru un vadus
Jostas
Instrumentu paneļa indikatorus
Dzinējas gaisa filtru
Dzinēja eļļu
Izplūes sistēmas trubas
Gaisa, degvielas, eļļošanas trubas
Gaismas
Stūres pastiprinātāja eļļu
Riepu spiedienu un stāvokli
Logu mazgāšanas šķidrumu

Ik pēc katriem divpadsmit mēnešiem vai pēc 20000 km

Automātiskās pārnesumkārbas eļļu
Akumulatoru un vadus
Jostas
Bremžu sistēmu
Salona gaisa filtru
Šasijas smērvielas
Instrumentu paneļa indikatorus
Dzesēšanas sistēmas šķidrumu (antifrīzu)
Dzinējas gaisa filtru
Dzinēja eļļu
Izplūes sistēmas trubas
Gaisa, degvielas, eļļošanas trubas
Gaismas
Stūres pastiprinātāja eļļu
Stūri un balstiekārtu
Riepu spiedienu un stāvokli
Riteņu savirzi
Logu mazgāšanas šķidrumu
Logu tīrītāju slotiņas